02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ045 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มฉ่ำๆ แดงฉ่ำๆ
RJ-XJ045 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มฉ่ำๆ แดงฉ่ำๆ
 • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวสวนนาบานะ โนะซาโตะ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, หุบเขาโคเครัง, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, อิสระเต็มวันโอซาก้า
 • โอซาก้า, ปราสาทโอซาก้า, เกียวโต, วัดคิโยมิสี, นาโกย่า, เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวสวนนาบานะ โนะซาโตะ, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, วัดฮิดะโคคุบุนจิ, ถนนซันมาจิซูจิ, สะพานนาคาบาชิ, ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า, นาโกย่า, โทโยตะ, หุบเขาโคเครัง, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ
 • 3 ดาว
6วัน 5คืน / เริ่ม 38,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ045
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  16 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  18 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ045 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มฉ่ำๆ แดงฉ่ำๆ
  RJ-XJ045 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มฉ่ำๆ แดงฉ่ำๆ
  ราคาเริ่มต้น 38,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ045 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มฉ่ำๆ แดงฉ่ำๆ
  RJ-XJ045 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มฉ่ำๆ แดงฉ่ำๆ
  ราคาเริ่มต้น 38,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน