02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ044 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า สีแดงแรงฤทธิ์
RJ-XJ044 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า สีแดงแรงฤทธิ์
 • ปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าเฮอัน, อาราชิยาม่า, หุบเขาโครังเค, ชิราคาวาโกะ, ทาคายาม่า, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ, ถนนซันมาจิซูจิ, ย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ
 • ปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าเฮอัน, อาราชิยาม่า, หุบเขาโครังเค, ชิราคาวาโกะ, วัดฮิดะ โคคุบุนจิ, สะพานนาคาบาชิ, ทาคายาม่า, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ, ถนนซันมาจิซูจิ, ย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 39,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ044
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  29 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  31 ต.ค. 67 - 5 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  4 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  9 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  11 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ044 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า สีแดงแรงฤทธิ์
  RJ-XJ044 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า สีแดงแรงฤทธิ์
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ044 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า สีแดงแรงฤทธิ์
  RJ-XJ044 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า สีแดงแรงฤทธิ์
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน