02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ043 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้
RJ-XJ043 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้
 • หุบเขาโครังเค, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, วัดฮิดะโคคุบุนจิ, ถนนซันมาจิซูจิ, สะพานนาคาบาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, สะพานทัปปะ, ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ, จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBOR, YOO HOO SWING, โออิเดะพาร์ค, อุโมงค์เมเปิ้ล, ภูเขาไฟฟูจิ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • หุบเขาโครังเค, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, วัดฮิดะโคคุบุนจิ, ถนนซันมาจิซูจิ, สะพานนาคาบาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, สะพานทัปปะ, ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ, จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBOR, YOO HOO SWING, โออิเดะพาร์ค, อุโมงค์เมเปิ้ล, ภูเขาไฟฟูจิ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 39,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ043
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  8 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  5 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  9 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ043 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้
  RJ-XJ043 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ043 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้
  RJ-XJ043 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน