02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ041 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลือง ส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
RJ-XJ041 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลือง ส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
 • วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้าสุมิดะ, เมืองคาวาโกะเอะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery, Yoo Hoo! Swing, โออิเดะพาร์ค, ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก), ถนนนาคามาชิ, ตลาดเช้าทาคายาม่า, วัดฮิดะ โคคุบุนจิ, ถนนซันมาจิซูจิ, สะพานนาคาบาชิ, ถ่ายรูปกับที่ทาการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก), อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, สะพานกัปปะ, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, อุโมงค์เมเปิ้ล, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, ย่านชิบะมาตะ, ถนนคุราสึคุริ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, Hakuba Mountain Harbor, โออิเดะพาร์ค, ปราสาทมัตสึโมโต้, ตลาดเช้าทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุโมงค์เมเปิ้ล
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 39,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ041
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 44,919 55,819 44,919 44,919 44,919 แสดง -
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 44,919 55,819 44,919 44,919 44,919 แสดง -
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  4 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  5 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  11 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -
  12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 43,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ041 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลือง ส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  RJ-XJ041 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลือง ส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ041 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลือง ส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  RJ-XJ041 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลือง ส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน