02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ040 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย
RJ-XJ040 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย
 • ถนนนาคามาชิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, หอคอยโตเกียวสกานทรี, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ย่านชิบะมาตะ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, โอชิโนะ ฮักไก, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, ย่านชิบะมาตะ
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / เริ่ม 34,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ040
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 34,919 44,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 39,919 49,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 39,919 49,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 38,919 48,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 38,919 48,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 38,919 48,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 38,919 48,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -
  22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 38,919 48,819 38,919 38,919 38,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ040 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย
  RJ-XJ040 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย
  ราคาเริ่มต้น 34,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ040 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย
  RJ-XJ040 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย
  ราคาเริ่มต้น 34,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน