02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ039 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
RJ-XJ039 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
 • อุทยานคามิโคจิ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, ชมปราสาทนาโกย่า, วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าอิเสะ, วัดโทไดจิ, ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ, ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค, ชมชิกิซากุระที่สวนโอบาระฟุเรไอ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ, ชมปราสาทกิฟุ, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า
 • วัดโทไดจิ, สวนกวางนารา, ศาลเจ้าอิเสะ, ตรอกโอคาเงะ โยโกโช, หุบเขาโครังเค, สวรโอบาระฟุเรไอ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองฮิดะฟุรุคาว่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ปราสาทกิฟุ, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, ช้อปปิ้งซินไชบาชิ, ย่านโดทงโบริ, ย่านซากาเอะ
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 37,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ039
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  7 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 37,919 48,819 37,919 37,919 37,919 แสดง -
  9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 41,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ039 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  RJ-XJ039 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  ราคาเริ่มต้น 37,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ039 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  RJ-XJ039 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย
  ราคาเริ่มต้น 37,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน