02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ035 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba
RJ-XJ035 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba
 • เมืองคาวาโกะเอะ, ศาลเจ้าฮิกาวะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, เมืองนากาโนะ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, Hakuba Mountain Resort, Hakuba Mountain Harbor, Yo-Hoo Swing, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, เมืองยามานาชิ, โออิชิ ปาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น, กรุงโตกียว, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D, เมืองนาริตะ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ศาลเจ้าฮิกาวะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, Hakuba Mountain Resort, Hakuba Mountain Harbor, Yo-Hoo Swing, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิ ปาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / เริ่ม 29,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ035
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 34,919 45,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 34,919 45,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 34,919 45,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 34,919 45,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 34,919 45,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 34,919 45,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 34,919 45,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 29,919 40,819 29,919 29,919 29,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ035 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba
  RJ-XJ035 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba
  ราคาเริ่มต้น 29,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ035 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba
  RJ-XJ035 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba
  ราคาเริ่มต้น 29,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน