02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ030 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ปลายทาง คามิโคจิ
RJ-XJ030 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ปลายทาง คามิโคจิ
 • อุทยานคามิโคจิ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, หมู่บ้านมาโกเมะ จูกุ, หมู่บ้านนาราอิ จูกุ, นั่งรถไฟสายโรแมนติก, ชมป่าไผ่อาราชิยาม่า, เข้าชมปราสาทนาโกย่า, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, วัดคิโยมิสึ
 • เข้าชมอุทยานคามิโคจิ, เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, นั่งรถไฟสายโรมแมนติกซากาโนะ, ชมป่าไผ่อาราชิยาม่า, เข้าชมปราสาทนาโกย่า, หมู่บ้านมาโกเมะ จูกุ, หมู่บ้านนาราอิ จูกุ, ปราสาทมัตสึโมโต้, เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า, ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, ย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ, ย่านซากาเอะ, ย่านฮิกาชิยาม่า
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 37,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ030
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  9 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 37,919 48,819 37,919 37,919 แสดง -
  12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 37,919 48,819 37,919 37,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ030 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ปลายทาง คามิโคจิ
  RJ-XJ030 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ปลายทาง คามิโคจิ
  ราคาเริ่มต้น 37,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ030 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ปลายทาง คามิโคจิ
  RJ-XJ030 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ปลายทาง คามิโคจิ
  ราคาเริ่มต้น 37,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน