02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ024 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่
RJ-XJ024 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่
 • ชมหมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ, เข้าอุทยานคามิโคจิ, โตเกียวสกายทรี, ปราสาทมัตสึโมโต้, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ถ่ายรูป Cat 3D, แช่ออนเซ็น, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเสะ, ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปนแอลป์, ชมเขื่อนคุโรเบะ, เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ, ถนนนาคามาชิ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • คามิโคจิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, หมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ, กำแพงหิมะแห่งเจแปนแอลป์, ชินจูกุ, ทาคาบยาม่า, เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ, ถนนนาคามาชิ, เขื่อคุโรเบะ
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 36,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ024
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 แสดง -
  18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 43,919 54,819 43,919 43,919 แสดง -
  21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 แสดง -
  22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 แสดง -
  23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 39,919 50,819 39,919 39,919 แสดง -
  6 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 แสดง -
  7 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 แสดง -
  8 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 แสดง -
  9 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 แสดง -
  11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 แสดง -
  12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 แสดง -
  13 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 แสดง -
  14 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 38,919 49,819 38,919 38,919 แสดง -
  19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 แสดง -
  22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 41,919 52,819 41,919 41,919 แสดง -
  26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 36,919 47,819 36,919 36,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ024 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่
  RJ-XJ024 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่
  ราคาเริ่มต้น 36,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ024 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่
  RJ-XJ024 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่
  ราคาเริ่มต้น 36,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน