02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ023 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได ปีศาจหิมะหนานุ่ม
RJ-XJ023 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได ปีศาจหิมะหนานุ่ม
 • เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, อ่าวมัตสึชิม่า, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ, เข้าชมหมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ, เที่ยวเมืองเก่าซาวาระ
 • โซบะต้นหอม
 • กินซัง ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด, ช้อปปิ้ง อามิ พรีเมียม เอาท์เล็ต, ตลาดปลานาคามินาโตะ, ศาลเจ้าโออาไร อิโซซากิ
 • 3 ดาว
6วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ023
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 39,919 49,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 39,919 49,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ023 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได ปีศาจหิมะหนานุ่ม
  RJ-XJ023 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได ปีศาจหิมะหนานุ่ม
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ023 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได ปีศาจหิมะหนานุ่ม
  RJ-XJ023 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได ปีศาจหิมะหนานุ่ม
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน