02-533-6464

098-268-9409

RJ-XJ020 ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว กระท่อมหิมะ
RJ-XJ020 ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว กระท่อมหิมะ
 • บุฟเฟ่ต์สวนสตอเบอร์รี่ JAL Agriport, เมืองนิกโก้, ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ, ผ่านชมสะพานชินเคียว, สะพานคินุทาเทะวะ โอซุริ , เทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ, เมืองโตเกียว, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ลาสกี ฟูจิเท็น, โออิชิ พาร์ค, เทศกาลคาวาสึ ซากุระ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • บุฟเฟ่ต์สวนสตอเบอร์รี่ JAL Agriport, ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ, ผ่านชมสะพานชินเคียว, สะพานคินุทาเทะวะ โอซุริ, เทศกาลคามาคุระแห่งน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ลาสกี ฟูจิเท็น, โออิชิ พาร์ค, เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น, เทศกาลคาวาสึ ซากุระ
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJXJ020
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  28 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67 29,919 39,819 29,919 29,919 29,919 แสดง -
  2 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67 35,919 45,819 35,919 35,919 35,919 แสดง -
  15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 35,919 45,819 35,919 35,919 35,919 แสดง -
  22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 39,919 49,819 39,919 39,919 43,919 แสดง -
  23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 35,919 45,819 35,919 35,919 35,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ020 ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว กระท่อมหิมะ
  RJ-XJ020 ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว กระท่อมหิมะ
  ราคาเริ่มต้น 29,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-XJ020 ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว กระท่อมหิมะ
  RJ-XJ020 ทัวร์ เรียล เรียล… โตเกียว กระท่อมหิมะ
  ราคาเริ่มต้น 29,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน