02-533-6464

098-268-9409

RJ-TGHAN08 ทัวร์ เรียล เรียล... ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน
RJ-TGHAN08 ทัวร์ เรียล เรียล... ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน
 • เที่ยวด่านชายแดนเวียดนาม-จีน, โบสถ์หินเมืองซาปา, ถนนคนเดินซาปา, เช็คอินโมอาน่าคาเฟ่, ขึ้นยอดเขาฟานซีปัน, ชมสุสานโฮจิมินห์, เที่ยวหมู่บ้านธูป, เที่ยว MEGA GRAND WORLD
 • ชาบูหม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดง
 • ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่าคาเฟ่, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, หมู่บ้านธูป, MEGA GRAND WORLD
 • 3 ดาว
4วัน 3คืน / เริ่ม 16,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJTGHAN08
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 16,919 21,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 19,919 24,819 19,919 19,919 19,919 แสดง -
  20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 18,919 23,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -
  24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 18,919 23,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -
  7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 18,919 23,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -
  28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 18,919 23,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 22,919 27,819 22,919 22,919 22,919 แสดง -
  28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 23,919 28,819 23,919 23,919 23,919 แสดง -
  29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 23,919 28,819 23,919 23,919 23,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TGHAN08 ทัวร์ เรียล เรียล... ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน
  RJ-TGHAN08 ทัวร์ เรียล เรียล... ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน
  ราคาเริ่มต้น 16,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TGHAN08 ทัวร์ เรียล เรียล... ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน
  RJ-TGHAN08 ทัวร์ เรียล เรียล... ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน
  ราคาเริ่มต้น 16,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน