02-533-6464

098-268-9409

RJ-TGHAN07 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ
RJ-TGHAN07 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ
 • เมืองซาปา,โบสถ์หินซาปา,ถนนคนเดินซาปา,MOANA CAFE,หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต,นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา,นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน,ยอดเขาฟานซีปัน,ฮาลอง,ล่องเรือ AMBASSADOR DINNER CRUISE,นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR,สวนญี่ปุ่น,สะพาน KOI,ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL,ฮานอย,MEGA GRAND WORLD
 • BUFFET นานาชาติ,ล่องเรือ DINNER อาหารนานาชาติ อาหารซีฟู้ด
 • เมืองซาปา,โบสถ์หินซาปา,ถนนคนเดินซาปา,MOANA CAFE,หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต,นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา,นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน,ยอดเขาฟานซีปัน,ฮาลอง,ล่องเรือ AMBASSADOR DINNER CRUISE,นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR,สวนญี่ปุ่น,สะพาน KOI,ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL,ฮานอย,MEGA GRAND WORLD
 • 5 ดาว
4วัน 3คืน / เริ่ม 23,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJTGHAN07
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 23,919 33,819 23,919 23,919 23,919 แสดง -
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 23,919 33,819 23,919 23,919 23,919 แสดง -
  5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 25,919 35,819 25,919 25,919 25,919 แสดง -
  30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 28,919 38,819 28,919 28,919 28,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TGHAN07 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ
  RJ-TGHAN07 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ
  ราคาเริ่มต้น 23,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TGHAN07 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ
  RJ-TGHAN07 ทัวร์ เรียล เรียล...ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ
  ราคาเริ่มต้น 23,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน