02-533-6464

098-268-9409

RJ-TG013 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี
RJ-TG013 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี
 • ถนนนาคามาชิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, หอคอยโตเกียวสกานทรี, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, กระเช้าฮาคุบะ, จุดชมวิว Mountain Harbor, อุโมงค์เมเปิ้ล, ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, วัดเซ็นโคจิ, ย่านชิบะมาตะ, เมืองคาวาโกเอะ, ถนนคุราสึคุริ, เมืองทาคายาม่า, เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์, ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โออิเดะพาร์ค
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, Hakuba Mountain Harbor, ปราสาทมัตสึโมโต้, ตลาดเช้าทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุโมงค์เมเปิ้ล, กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, วัดเซ็นโคจิ, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, ย่านชิบะมาตะ, เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์, โออิเดะพาร์ค
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 59,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJTG013
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 59,919 70,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -
  24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 59,919 70,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 59,919 70,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG013 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี
  RJ-TG013 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี
  ราคาเริ่มต้น 59,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG013 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี
  RJ-TG013 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี
  ราคาเริ่มต้น 59,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน