02-533-6464

098-268-9409

RJ-TG012 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน
RJ-TG012 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน
 • ถนนนาคามาชิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, หอคอยโตเกียวสกานทรี, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, กระเช้าฮาคุบะ, จุดชมวิว Mountain Harbor, อุโมงค์เมเปิ้ล, ชมปราสาทโอซาก้า, ย่านชินไซบาชิ, ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค, ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, วัดเซ็นโคจิ, ชมชิกิซากุระ ณ สวนโอบาระฟุเรไอ, วัดคิโยมิสึ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทโอซาก้า, ย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, หุบเขาโครังเค, ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, Hakuba Mountain Harbor, ปราสาทมัตสึโมโต้, ตลาดเช้าทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุโมงค์เมเปิ้ล, กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, วัดเซ็นโคจิ, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ
 • 3 ดาว
7วัน 4คืน / เริ่ม 55,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJTG012
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  6 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 55,919 67,819 55,919 55,919 55,919 แสดง -
  13 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 59,919 71,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -
  20 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 59,919 71,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -
  25 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 59,919 71,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -
  27 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 59,919 71,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -
  3 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 59,919 71,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -
  10 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 59,919 71,819 59,919 59,919 59,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG012 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน
  RJ-TG012 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน
  ราคาเริ่มต้น 55,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG012 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน
  RJ-TG012 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน
  ราคาเริ่มต้น 55,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน