02-533-6464

098-268-9409

RJ-TG008 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ
RJ-TG008 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ
 • ลานสกีกิฟุ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, วัดฮิดะโคคุบุนจิ, ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก), วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ช้อปปิ้งย่านซินไชบาชิ, ย่านโดทงโบริ
 • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, วัดฮิดะโคคุบุนจิ, ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก), ย่านซากาเอะ, ลานสกีกิฟุ, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJTG008
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 39,919 49,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 39,919 49,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 39,919 49,819 39,919 39,919 39,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG008 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ
  RJ-TG008 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG008 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ
  RJ-TG008 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า หิมะหนาวจับใจ
  ราคาเริ่มต้น 39,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน