02-533-6464

098-268-9409

RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2
RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2
 • ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
 • 3 ดาว
6วัน 4คืน / เริ่ม 69,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJTG006
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 69,919 90,819 69,919 69,919 69,919 แสดง -
  29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 69,919 90,819 69,919 69,919 73,919 แสดง -
  29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 69,919 90,819 69,919 69,919 69,919 แสดง -
  29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 69,919 90,819 69,919 69,919 69,919 แสดง -
  29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 74,919 95,819 74,919 74,919 74,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2
  RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2
  ราคาเริ่มต้น 69,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2
  RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2
  ราคาเริ่มต้น 69,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน