02-533-6464

098-268-9409

RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year
RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year
 • ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
 • 5 ดาว
6วัน 4คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJTG004
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 99,919 135,819 99,919 99,919 แสดง -
  29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 109,919 145,819 109,919 109,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year
  RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year
  ราคาเริ่มต้น 99,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year
  RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year
  ราคาเริ่มต้น 99,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน