02-533-6464

098-268-9409

RJ-FDKMG02 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง วิ่งสู้ฟัด วัดความหนาว
RJ-FDKMG02 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง วิ่งสู้ฟัด วัดความหนาว
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่), เมืองเก่าต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์3องค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม, ช่องแคบเสือกระโจน, (รวมบันไดเลื่อน), เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดซงจ้านหลิน(รวมอุทยาน), เมืองเก่าลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ, โชว์จางอี้โหม่ว, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,(รวมรถราง), อุทยานน้ำหยก, นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง, ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย, วัดหยวนทง, ทัวร์ไม่ลงร้าน
 • สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่), เมืองเก่าต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์3องค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม, ช่องแคบเสือกระโจน, (รวมบันไดเลื่อน), เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดซงจ้านหลิน(รวมอุทยาน), เมืองเก่าลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ, โชว์จางอี้โหม่ว, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,(รวมรถราง), อุทยานน้ำหยก, นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง, ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย, วัดหยวนทง
 • 4 ดาว
6วัน 5คืน / เริ่ม 28,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJFDKMG02
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  5 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 28,919 35,819 28,919 28,919 28,919 แสดง -
  12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 28,919 35,819 28,919 28,919 28,919 แสดง -
  19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 28,919 35,819 28,919 28,919 28,919 แสดง -
  3 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 29,919 36,819 29,919 29,919 29,919 แสดง -
  14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 32,919 39,819 32,919 32,919 32,919 แสดง -
  21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 32,919 39,819 32,919 32,919 32,919 แสดง -
  24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 34,919 41,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -
  26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 34,919 41,819 34,919 34,919 34,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-FDKMG02 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง วิ่งสู้ฟัด วัดความหนาว
  RJ-FDKMG02 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง วิ่งสู้ฟัด วัดความหนาว
  ราคาเริ่มต้น 28,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-FDKMG02 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง วิ่งสู้ฟัด วัดความหนาว
  RJ-FDKMG02 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง วิ่งสู้ฟัด วัดความหนาว
  ราคาเริ่มต้น 28,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน