02-533-6464

098-268-9409

RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก
RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก
 • เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
 • สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
 • 4 ดาว
6วัน 5คืน / เริ่ม 25,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ RJFDKMG01
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 25,919 32,819 25,919 25,919 25,919 แสดง -
  10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 27,919 34,819 27,919 27,919 27,919 แสดง -
  16 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 27,919 34,819 27,919 27,919 27,919 แสดง -
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 29,919 36,819 29,919 29,919 29,919 แสดง -
  15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 28,919 35,819 28,919 28,919 28,919 แสดง -
  26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 28,919 35,819 28,919 28,919 28,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก
  RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก
  ราคาเริ่มต้น 25,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก
  RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก
  ราคาเริ่มต้น 25,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน