02-533-6464

098-268-9409

RJ-VNDAD01 DANANG – HOIAN – BANAHILL 4D3N
RJ-VNDAD01 DANANG – HOIAN – BANAHILL 4D3N
 • ไหว้พระวัดหลินอิ๋ง, Marina Café, ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์, ชมสะพานมือ, สวนสนุกบานาฮิลล์, สวนดอกไม้, รถรางขึ้นเขา, สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY, ถ่ายรูปสะพานมังกร สวน APEC, นั่งเรือกระด้ง, หมู่บ้านหินอ่อน, เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอัน, โบสถ์สีชมพู, VINCOM PLAZA
 • บุฟเฟต์นานชาติ, กุ้งมังกร, ซาชิมิ, ปิ้งย่าง, ชาบู
 • ไหว้พระวัดหลินอิ๋ง, Marina Café, ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์, ชมสะพานมือ, สวนสนุกบานาฮิลล์, สวนดอกไม้, รถรางขึ้นเขา, ร้านผ้าไหม, สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY, ถ่ายรูปสะพานมังกร สวน APEC, ร้านเยื่อไผ่, นั่งเรือกระด้ง, หมู่บ้านหินอ่อน, เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอัน, ร้าน OTOP, โบสถ์สีชมพู, ตลาดฮาน, VINCOM PLAZA
 • 4 ดาว
4วัน 3คืน / เริ่ม 15,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ REAL230060
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 18,919 24,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -
  23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 15,919 21,819 15,919 15,919 15,919 แสดง -
  30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  4 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67 17,919 23,819 17,919 17,919 17,919 แสดง -
  6 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 17,919 23,819 17,919 17,919 17,919 แสดง -
  20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 18,919 24,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -
  12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 18,919 24,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -
  26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 16,919 22,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  จองผ่านไลน์
  banner


  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-VNDAD01 DANANG – HOIAN – BANAHILL 4D3N
  RJ-VNDAD01 DANANG – HOIAN – BANAHILL 4D3N
  ราคาเริ่มต้น 15,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-VNDAD01 DANANG – HOIAN – BANAHILL 4D3N
  RJ-VNDAD01 DANANG – HOIAN – BANAHILL 4D3N
  ราคาเริ่มต้น 15,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน