02-533-6464

098-268-9409

RJ-FDDAD02 ทัวร์ เรียล เรียล...ดานัง ของแทร่ แทร่วา
RJ-FDDAD02 ทัวร์ เรียล เรียล...ดานัง ของแทร่ แทร่วา
 • วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์,นั่งกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนดอกไม้,สวนสนุกบานาฮิลล์,พักบานาฮิลล์,ฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,พักฮอยอัน,SON TRA MARINA CAFE,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ตลาดฮาน,สวน APEC PARK
 • อาหารเวียดนาม,บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ,เมนูซีฟู้ด
 • วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์,นั่งกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนดอกไม้,สวนสนุกบานาฮิลล์,ดานัง,ร้านผ้าไหม,ฮอยอัน,หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,SON TRA MARINA CAFE,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ร้านเยื่อไผ่,ตลาดฮาน,ร้านหยก,สวน APEC PARK
 • 4 ดาว
4วัน 3คืน / เริ่ม 15,919 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ FDDAD02
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 17,919 22,819 17,919 17,919 17,919 แสดง -
  24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 17,919 22,819 17,919 17,919 17,919 แสดง -
  7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 15,919 20,819 15,919 15,919 15,919 แสดง -
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 16,919 21,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 16,919 21,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 16,919 21,819 16,919 16,919 16,919 แสดง -
  5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 17,919 22,819 17,919 17,919 17,919 แสดง -
  12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 17,919 22,819 17,919 17,919 17,919 แสดง -
  19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 17,919 22,819 17,919 17,919 17,919 แสดง -
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 18,919 23,819 18,919 18,919 18,919 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-FDDAD02 ทัวร์ เรียล เรียล...ดานัง ของแทร่ แทร่วา
  RJ-FDDAD02 ทัวร์ เรียล เรียล...ดานัง ของแทร่ แทร่วา
  ราคาเริ่มต้น 15,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  RJ-FDDAD02 ทัวร์ เรียล เรียล...ดานัง ของแทร่ แทร่วา
  RJ-FDDAD02 ทัวร์ เรียล เรียล...ดานัง ของแทร่ แทร่วา
  ราคาเริ่มต้น 15,919
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน