ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์แนะนำ กรุ๊ป กรุ๊ปเหมา ราคาถูก!! 2565-2566 นำเที่ยวทั่วโลก หลากหลายครบทุกเส้นทาง โปรโมชั่นอัพเดท แหล่งรวมทัวร์ไฟไหม้​มากที่สุด

02-533-6464

098-268-9409

ซ่อน
  • ชมหมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ, เข้าอุทยานคามิโคจิ, โตเกียวสกายทรี, ปราสาทมัตสึโมโต้, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ถ่ายรูป Cat 3D, แช่ออนเซ็น, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเสะ, ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปนแอลป์, ชมเขื่อนคุโรเบะ, เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ, ถนนนาคามาชิ

  • 24 เม.ย. - 29 เม.ย. / 14 พ.ค. - 19 พ.ค. / 21 พ.ค. - 26 พ.ค. / 24 พ.ค. - 29 พ.ค.
   (4 ช่วงเวลาเดินทาง)
   Thai Airways
  6 วัน 4 คืน
  เริ่ม 52,919 บ.
  • ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก

  • 16 พ.ค. - 19 พ.ค. / 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. / 6 มิ.ย. - 9 มิ.ย. / ... / 10 ต.ค. - 13 ต.ค.
   (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
   Thai Airways
  4 วัน 3 คืน
  เริ่ม 16,919 บ.
  • เมืองคามาคุระ, สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ, นั่งรถไฟสาย ENODEN, Gotemba Premium Outlets, เมืองยามานาชิ, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, โออิชิ พาร์ค, เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D, เมืองนาริตะ

  • 6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. / 22 มิ.ย. - 26 มิ.ย. / 3 ก.ค. - 7 ก.ค.
   (3 ช่วงเวลาเดินทาง)
   Thai AirAsia X
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม 28,919 บ.
  • เมืองคาวาโกะเอะ, ศาลเจ้าฮิกาวะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, เมืองนากาโนะ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, Hakuba Mountain Resort, Hakuba Mountain Harbor, Yo-Hoo Swing, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, เมืองยามานาชิ, โออิชิ ปาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น, กรุงโตกียว, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D, เมืองนาริตะ

  • 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. / 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. / 12 ก.ค. - 16 ก.ค. / ... / 19 ก.ย. - 23 ก.ย.
   (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
   Thai AirAsia X
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม 29,919 บ.
  • ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, อามาโนะฮาชิดาเตะ, ขึ้นเคเบิ้ลคาร์หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา, ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

  • 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. / 3 ก.ค. - 7 ก.ค. / 10 ก.ค. - 14 ก.ค. / ... / 11 ก.ย. - 15 ก.ย.
   (7 ช่วงเวลาเดินทาง)
   Thai AirAsia X
  5 วัน 3 คืน
  เริ่ม 26,919 บ.
  • ล่าวกาย, ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน, เมืองซาปา, โบสถ์หินซาปา, ตลาดคนเดินซาปา, Moana Café, หมู่บ้าน Cat Cat, นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan, ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, ด่านเหอโข่ว, เมืองเจียนสุ่ย, สะพาน 17 หลุม, จูเจียการ์เด้น, ตึก Zhao yang Lou (จัตุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก), ถนน Ming Than, ไนท์มาร์เก็ต, ถ้ำนกนางแอ่น, ร้านสินค้าพื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน, เมืองผิงเปียน, หมู่บ้านคนแม้ว, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย

  • 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. / 26 ก.ค. - 30 ก.ค. / 22 ส.ค. - 26 ส.ค. / ... / 7 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
   (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
   Thai Airways
  5 วัน 4 คืน
  เริ่ม 18,919 บ.
   • ชมหมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ, เข้าอุทยานคามิโคจิ, โตเกียวสกายทรี, ปราสาทมัตสึโมโต้, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ถ่ายรูป Cat 3D, แช่ออนเซ็น, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเสะ, ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปนแอลป์, ชมเขื่อนคุโรเบะ, เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ, ถนนนาคามาชิ

   • 6 พ.ค. - 11 พ.ค. / 7 พ.ค. - 12 พ.ค. / 8 พ.ค. - 13 พ.ค. / ... / 26 พ.ค. - 31 พ.ค.
    (11 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai AirAsia X
   6 วัน 4 คืน
   เริ่ม 36,919 บ.
   • ชมหมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ, เข้าอุทยานคามิโคจิ, โตเกียวสกายทรี, ปราสาทมัตสึโมโต้, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ถ่ายรูป Cat 3D, แช่ออนเซ็น, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเสะ, เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ, ถนนนาคามาชิ

   • 25 เม.ย. - 29 เม.ย. / 8 พ.ค. - 12 พ.ค. / 12 พ.ค. - 16 พ.ค. / ... / 27 พ.ค. - 31 พ.ค.
    (5 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai AirAsia X
   5 วัน 3 คืน
   เริ่ม 29,919 บ.
   • ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก), ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ, วัดคิโยมิสึ, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, ขึ้นกระเช้าชินโกเบเขารอคโกะ, ชมสวนสมุนไพรนูโนะบิกิ, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, รถไฟสายโรแมนติก, Universal Studio Japan

   • 25 เม.ย. - 29 เม.ย. / 7 พ.ค. - 11 พ.ค. / 12 พ.ค. - 16 พ.ค. / ... / 24 พ.ค. - 28 พ.ค.
    (5 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai AirAsia X
   5 วัน 3 คืน
   เริ่ม 26,919 บ.
   • อุทยานคามิโคจิ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, หมู่บ้านมาโกเมะ จูกุ, หมู่บ้านนาราอิ จูกุ, นั่งรถไฟสายโรแมนติก, ชมป่าไผ่อาราชิยาม่า, เข้าชมปราสาทนาโกย่า, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, วัดคิโยมิสึ

   • 9 พ.ค. - 14 พ.ค. / 12 พ.ค. - 17 พ.ค.
    (2 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai AirAsia X
   6 วัน 4 คืน
   เริ่ม 37,919 บ.
   • ชมหมู่บ้านโบราณนาราอิ จูกุ, เข้าอุทยานคามิโคจิ, โตเกียวสกายทรี, ปราสาทมัตสึโมโต้, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ถ่ายรูป Cat 3D, แช่ออนเซ็น, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเสะ, ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปนแอลป์, ชมเขื่อนคุโรเบะ, เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ, ถนนนาคามาชิ

   • 24 เม.ย. - 29 เม.ย. / 14 พ.ค. - 19 พ.ค. / 21 พ.ค. - 26 พ.ค. / 24 พ.ค. - 29 พ.ค.
    (4 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai Airways
   6 วัน 4 คืน
   เริ่ม 52,919 บ.
   • เมืองคาวาโกะเอะ, ศาลเจ้าฮิกาวะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, เมืองนากาโนะ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, Hakuba Mountain Resort, Hakuba Mountain Harbor, Yo-Hoo Swing, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, เมืองยามานาชิ, โออิชิ ปาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น, กรุงโตกียว, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D, เมืองนาริตะ

   • 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. / 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. / 12 ก.ค. - 16 ก.ค. / ... / 19 ก.ย. - 23 ก.ย.
    (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai AirAsia X
   5 วัน 3 คืน
   เริ่ม 29,919 บ.
   • เมืองคามาคุระ, สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ, นั่งรถไฟสาย ENODEN, Gotemba Premium Outlets, เมืองยามานาชิ, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, โออิชิ พาร์ค, เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D, เมืองนาริตะ

   • 6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. / 22 มิ.ย. - 26 มิ.ย. / 3 ก.ค. - 7 ก.ค.
    (3 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai AirAsia X
   5 วัน 3 คืน
   เริ่ม 28,919 บ.
   • ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, อามาโนะฮาชิดาเตะ, ขึ้นเคเบิ้ลคาร์หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา, ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

   • 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. / 3 ก.ค. - 7 ก.ค. / 10 ก.ค. - 14 ก.ค. / ... / 11 ก.ย. - 15 ก.ย.
    (7 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai AirAsia X
   5 วัน 3 คืน
   เริ่ม 26,919 บ.
    • ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก

    • 25 เม.ย. - 28 เม.ย.
     Thai Airways
    4 วัน 3 คืน
    เริ่ม 15,919 บ.
    • ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก

    • 16 พ.ค. - 19 พ.ค. / 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. / 6 มิ.ย. - 9 มิ.ย. / ... / 10 ต.ค. - 13 ต.ค.
     (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
     Thai Airways
    4 วัน 3 คืน
    เริ่ม 16,919 บ.
    • ล่าวกาย, ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน, เมืองซาปา, โบสถ์หินซาปา, ตลาดคนเดินซาปา, Moana Café, หมู่บ้าน Cat Cat, นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan, ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, ด่านเหอโข่ว, เมืองเจียนสุ่ย, สะพาน 17 หลุม, จูเจียการ์เด้น, ตึก Zhao yang Lou (จัตุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก), ถนน Ming Than, ไนท์มาร์เก็ต, ถ้ำนกนางแอ่น, ร้านสินค้าพื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน, เมืองผิงเปียน, หมู่บ้านคนแม้ว, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย

    • 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. / 26 ก.ค. - 30 ก.ค. / 22 ส.ค. - 26 ส.ค. / ... / 7 ธ.ค. - 11 ธ.ค.
     (8 ช่วงเวลาเดินทาง)
     Thai Airways
    5 วัน 4 คืน
    เริ่ม 18,919 บ.

    บทความท่องเที่ยว
    • Header
     Header
     Real Journey - มกราคม 13, 2023

     Test

    • How to ต่อวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ทางไปรษณีย์ ทางเลือกแสนสะดวกช่วง COVID – 19
     How to ต่อวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ทางไปรษณีย์ ทางเลือกแสนสะดวกช่วง COVID – 19
     Real Journey - สิงหาคม 19, 2021

     หากใครเคยทำวีซ่าท่องเที่ยว (B1/B2) ที่มีอายุ 10 ปีหรือวีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือ C1/D ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน (4ปี) นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

    • ขอวีซ่า เชนเก้น(Schengen)..ทำอย่างไร มาดูกันเลย
     ขอวีซ่า เชนเก้น(Schengen)..ทำอย่างไร มาดูกันเลย
     Real Journey - สิงหาคม 17, 2021

     บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีกเพราะมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ

    • ขั้นตอนขอวีซ่า อเมริกา
     ขั้นตอนขอวีซ่า อเมริกา
     Real Journey - สิงหาคม 10, 2021

     สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในประเทศที่ติดอันดับที่ใครหลายคนอยากไปเที่ยวมากที่สุด แต่การจะไปเที่ยวนั้นด่านแรกที่สำคัญที่สุด ก็คือการ ยื่นขอวีซ่าอเมริกา นั่นเอง ต้องใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ ต้องมีการสัมภาษณ์ และมีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควร แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไป

    • 12 สุดยอดหมู่บ้านสวยโรแมนติกจากทั่วโลก
     12 สุดยอดหมู่บ้านสวยโรแมนติกจากทั่วโลก
     Real Journey - พฤษภาคม 18, 2021

     ลองนึกภาพถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านที่สวยงาม อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ที่แสนวิเศษ แถมบ้านเรือนก็น่ารักราวกับภาพเขียนในนิยาย คงจะฟินน่าดูเลยใช่ไหมคะ แต่ ความคิดนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในจินตนาการเท่านั้นค่า วันนี้จะพาไปรู้จักกับ 12 สุดยอดหมู่บ้านสวย

    • 10 ที่เที่ยวแคนาดา สวยติดอันดับต้น ๆ ของโลก
     10 ที่เที่ยวแคนาดา สวยติดอันดับต้น ๆ ของโลก
     Real Journey - พฤษภาคม 13, 2021

     ประเทศแคนาดา เป็นประเทศอันกว้างใหญ่นี้มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแบบ ซึ่งที่เที่ยวของแคนาดาแต่ละที่ก็ล้วนแต่ติดอันดับต้น ๆ ที่เที่ยวที่สวยที่สุดในโลกทั้งนั้น หากใครกำลังมองหาที่เที่ยวต่างประเทศที่คุ้มค่าต่อการไปเยือนอยู่

     คำติชมจากลูกค้า
     • คุณเบเบ้
      มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์ ผู้จัดการ - มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

      ประทับใจมากๆ ทริปสนุกมาก ท่องเที่ยวเส้นทางม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ ไกด์นำเที่ยวเป็นกันเอง อาหารอร่อย และมีกิจกรรมให้เล่นก่อนขึ้นนอนที่ม่อนแจ่ม

     • คุณบูบู้
      มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์ ผู้จัดการ - มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

      ประทับใจมากๆ ทริปสนุกมาก ท่องเที่ยวเส้นทางม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ ไกด์นำเที่ยวเป็นกันเอง อาหารอร่อย และมีกิจกรรมให้เล่นก่อนขึ้นนอนที่ม่อนแจ่ม

     • คุณมอส
      มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์ ผู้จัดการ - มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

      ประทับใจมากๆ ทริปสนุกมาก ท่องเที่ยวเส้นทางม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ ไกด์นำเที่ยวเป็นกันเอง อาหารอร่อย และมีกิจกรรมให้เล่นก่อนขึ้นนอนที่ม่อนแจ่ม

     • คุณเรวดี
      มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์ ผู้จัดการ - มอสวิว รีสอร์ท เขาค้อ ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

      ประทับใจมากๆ ทริปสนุกมาก ท่องเที่ยวเส้นทางม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ ไกด์นำเที่ยวเป็นกันเอง อาหารอร่อย และมีกิจกรรมให้เล่นก่อนขึ้นนอนที่ม่อนแจ่ม

      จองผ่านไลน์
      banner